Digitala utbetalningsbesked sparar tid och miljö

Under 2012 lanserade Försäkringskassan en rad uppskattade tjänster som förenklade livet för kunderna. Nu införs flera nya funktioner för att underlätta deras vardag.

Försäkringskassan skickar ut cirka 7 miljoner utbetalningsbesked varje år och från och med den 23 februari 2013 kan kunderna välja att få beskeden digitalt istället för på papper.

-          Våra kunder har efterfrågat digitala utbetalningsbesked. På det sättet får de all information om sina ärenden på samma ställe (på Mina sidor). Samtidigt gör vi en insats för miljön genom lägre pappersförbrukning och färre transporter, säger Gunilla Dyrhage, chef för självbetjäningen på Försäkringskassan.

Andra nyheter under första kvartalet 2013:

  • Individualiserad checklista, ännu ett hjälpmedel för att blivande föräldrar lättare ska kunna planera sin föräldraledighet.
  • Den populära tjänsten Kasssakollen byggs ut för att kunderna mer i detalj ska kunna planera föräldraledighet och se skatteeffekter.
  • Kassakollen lanseras i mobil version.
  • Kassakollen översätts till engelska, polska och spanska.

Faktaruta:

  • Mellan 2011 och 2012 ökade antalet besök till Försäkringskassans hemsida från 22 miljoner till 27 miljoner. Samtidigt gjordes drygt 3,3 miljoner fler inloggningar till självbetjäningstjänsterna.

  • Vabb-appen som kom i slutet på 2012 blev snabbt populär och har hittills laddats ned över 220 000 gånger.

Presskontakt: 010-116 98 88.

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Dokument & länkar