Enklare och lättare vid stor sorg

Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande.

Läs det korrekta under ”Förslagen i korthet”.

Vid en pressträff i Östersund idag presenterar Dan Eliasson två nya

antikrångelförslag gällande närståendepenning och förlängd tid för uttag

av tillfällig föräldrapenning för avlidet barn. Dessa två är tagna ur

Försäkringskassans antikrångelkatalog. Den presenteras in sin helhet i

april.

- Vi vill underlätta för människor. Vid svåra situationer i livet ska

kontakten med Försäkringskassan fungera smidigt och inte leda till oro,

säger Dan Eliasson.

Förslagen i korthet:

Närståendepenning – Slopat krav på anmälan av närståendepenning. Det ska

räcka med en ansökan som inkommer inom ett år.

Tillfällig föräldrapenning för avlidet barn – Förlängd tid för uttag av

tillfällig föräldrapenning för avlidet barn från 30 dagar till 90 dagar.

 

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Dokument & länkar