Försäkringskassan: 50 000 färre med sjukpenningPressmeddelande 50 000 färre med sjukpenning För information Bertil Thorslund 08-786 98 10

Presskontakt 08-786 98 88

Robin Lapidus Presschef 08-786 97 21 070-211 97 21

Ann-Sofi Blomkvist Biträdande presschef 08-786 91 97 073-809 17 42

Webbplats www.forsakringskassan.se Ohälsotalet för augusti sjönk till 36,6. Det innebär att den totala sjukfrånvaron i Sverige fortsätter att minska. Cirka 50 000 färre fick en utbetalning för sjukskrivning i augusti jämfört med samma månad förra året.
– En bidragande orsak till att färre nu blir sjukskrivna kan vara det nya beslutsstödet för läkare. Jag tror att beslutsstödets övergripande principer om sjukskrivning börjar tillämpas i allt högre grad. Fler – såväl läkare som patienter - har blivit medvetna om att sjukskrivning inte alltid är bästa sättet att hitta en väg tillbaka till arbetet, säger Curt Malmborg.

Pressmeddelande, Försäkringskassan

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Prenumerera