Försäkringskassan har för närvarande tekniska problemPressmeddelande Försäkringskassan har för närvarande tekniska problemPresskontakt 010-116 98 88

Staffan Karlsson Presschef 010-119 82 31

Helena Dahlberg Bitr. presschef 010-116 91 53

Susan Ottosen Pressekreterare 010-116 92 20

Webbplats www.forsakringskassan.se

Just nu har Försäkringskassan tekniska problem. Igår klockan 16.30 inträffade ett tekniskt fel i Försäkringskassans datorer. Det innebär att ärenden inte kan handläggas för närvarande och självbetjäningen inte fungerar. Telefonkundtjänst kan svara på allmänna frågor och på www.forsakringskassan.se finns allmän information. Vi arbetar med att åtgärda felet och beräknar att det ska vara klart tidigast vid lunchtid idag, tisdag.Pressmeddelande, Försäkringskassan

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Prenumerera

Dokument & länkar