Försäkringskassan överlåter Försäkringsmedicinskt centrum till Manpower Hälsopartner ABPressmeddelande Försäkringskassan överlåter Försäkringsmedicinskt centrum till Manpower Hälsopartner AB

För kommentar Adriana Lender, Överdirektör 070-640 90 03 Presskontakt 08-786 98 88

Robin Lapidus Presschef 08-786 97 21 070-211 97 21

Teresa Janonius Pressekreterare 08-786 90 12 073-914 19 25

Webbplats www.forsakringskassan.se Försäkringskassan överlåter sin verksamhet vid Försäkringsmedicinskt centrum till företaget Manpower Hälsopartner AB och tecknar samtidigt avtal om att köpa tjänster från samma företag. Det är resultatet av en upphandling som Försäkringskassan har gjort.
Försäkringsmedicinskt centrum är specialiserat på försäkringsmedicinska utredningar för Försäkringskassan. Verksamheten sysselsätter omkring 140 personer i Göteborg, Nynäshamn, Tranås, Norrköping och Västerås. Omsättningen ligger på cirka 100 miljoner kronor per år.
– Jag är glad att vi nu kan överlåta Försäkringsmedicinskt centrum till Manpower Hälsopartner AB. På det sättet får vi en bättre marknad för oss att upphandla tjänster på. Jag är dessutom mycket nöjd med att all personal, som har gjort ett mycket gott arbete, kan gå över till det nya företaget, säger Adriana Lender, överdirektör Försäkringskassan.Pressmeddelande, Försäkringskassan

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/