Försäkringskassan presenterar serviceåtagandePresskontakt 010-116 98 88Ann-Sofi Blomkvist Presschef 010-116 91 97 073-809 17 42

Staffan Karlsson Biträdande presschef 010-119 82 31 070-524 34 80

Webbplats www.forsakringskassan.se Försäkringskassan presenterar nu serviceåtagande för fem stora socialförsäkringar: tillfällig föräldrapenning, föräldrapenning, sjukpenning, bostadsbidrag samt bostadstillägg för pensionärer.
Serviceåtagandena ger besked om handläggningstider, vilken återkoppling den försäkrade får och tillgängligheten via telefon, e-post och brev. De informerar också om möjligheten att lämna synpunkter.
– Tanken med serviceåtaganden är att det ska bli tydligt vad man kan förvänta sig av Försäkringskassan. Ett åtagande är ömsesidigt och vi berättar också vilka underlag och uppgifter vi behöver för kunna fatta beslut, säger Adriana Lender, generaldirektör.
Försäkringskassan kommer nu att fortsätta utvecklingen av serviceåtaganden till att omfatta flera försäkringar och bidrag, allt enligt det uppdrag som man fått av regeringen. De utvecklade serviceåtagandena kommer att presenteras under hösten.
Serviceåtagandena finns här www.forsakringskassan.se .Pressmeddelande, Försäkringskassan

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Prenumerera

Dokument & länkar