Försäkringskassans prognos: Mot historiskt låga siffror för sjukpenningRobin Lapidus Presschef 08-786 97 21 070-211 97 21

Teresa Janonius Pressekreterare 08-786 90 12 073-914 19 25

Webbplats www.forsakringskassan.se Försäkringskassan förutser en fortsatt nedgång av ohälsotalet under kommande år. Det framgår av Försäkringskassans nya prognos som bygger på utvecklingen till halvårsskiftet i år.

- Det är glädjande att ohälsotalet kan fortsätta att sjunka samtidigt som det finns en kraftig efterfrågan på arbetskraft i samhället, säger Curt Malmborg, Försäkringskassans generaldirektör. Det vanliga tidigare har varit att sjukpenningen har ökat i takt med konjunkturen. - Jag tror att bland annat Försäkringskassans medvetna arbete med att öka försäkringsmässigheten i bedömningarna och stödja sjukskrivna tillbaka till arbete har bidragit till att det tidigare sambandet har kunnat brytas. Vi har visserligen fått ta emot en del kritik, men siffrorna talar sitt tydliga språk. Trenden har brutits och fler har kunnat finnas på arbetsmarknaden. Det har varit bra både för den enskilde och för samhällsekonomin, säger Curt Malmborg.

Totalt sett väntas ohälsotalet sjunka. Någon gång under året 2009 väntas det gå under 37 dagar, vilket är Försäkringskassans mål för december 2008. Minskningen beror på att antalet nya sjukfall kommer att fortsätta att minska, men också på att sjukfallen blir kortare än tidigare.
Nedgången av antalet dagar med sjukpenning har varit kraftig de senaste åren. Från över 90 miljoner dagar år 2002 till beräknat drygt 55 miljoner dagar 2007. År 2010 väntas antalet dagar med sjukpenning ligga på omkring 48 miljoner, vilket historiskt sett är en mycket låg nivå.
När det gäller sjuk- och aktivitetsersättningen kommer antalet nya ärenden att minska. Trögrörligheten är dock stor och fortfarande år 2010 räknar Försäkringskassan med att fler än 500 000 personer har sjuk- eller aktivitetsersättning.
Under perioden juni 2006 till och med juni 2007 lämnade 52 200 personer aktivitets- eller sjukersättning vilket är 2 580 fler än samma period ett år tidigare.
Utgifterna för sjukpenning och andra ersättningar påverkas av flera faktorer. Självklart av antalet dagar för vilka utbetalning sker men också av ersättningens storlek som bland annat beror på kostnadsutvecklingen i samhället.
Beräknade utgifter för de större anslagen inom ohälsoområdet (inklusive statlig ålderspensionsavgift) miljoner kronor

Utfall Prognos2006 2007 2008 2009 2010 Sjukpenning 34 011 30 489 29 395 28 093 28 102 Rehabiliteringspenning 1 889 1 663 1 486 1 491 1 567 Aktivitets- och sjukersättning 70 147 68 633 69 329 69 450 70 629 Summa 106 046 100 786 100 209 99 034 100 297Pressmeddelande, Försäkringskassan

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/