Första miljökontoret invigs av generaldirektör Dan Eliasson

Försäkringskassans första miljökontor finns i Visby och fler kommer att följa på andra platser i landet. I samverkan med fastighetsägare och personal genomförs många åtgärder för att minska den negativa inverkan på miljön.

Försäkringskassan arbetar aktivt för att minska belastningen på miljön. I det arbetet ingår att bland annat minska elförbrukningen och energiåtgången för uppvärmning.

-          Vi är stolta över att vara Försäkringskassans första miljökontor. Vi har genomfört en rad åtgärder för säkerställa en så hållbar arbetsplats som möjligt, säger Christer Berg på Försäkringskassan i Visby.

På Försäkringskassan i Visby arbetar totalt 280 personer.

-          Miljöarbetet är viktigt och vi fortsätter att utveckla våra metoder för att alltid minska miljöbelastningen, säger Dan Eliasson, Försäkringskassans generaldirektör.

Den 3 april besöker generaldirektör Dan Eliasson Försäkringskassan i Visby för att inviga miljökontoret. Media välkomnas till en pressträff kl. 11 på Norra Hansegatan 18.

Anmäl deltagande till biträdande presschef Helena Dahlberg 010-116 91 53, helena.dahlberg@forsakringskassan.se.

Medtag presslegitimation.

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Dokument & länkar