Förtroendet för Försäkringskassan ökar

Förtroendet för försäkringskassan har ökat. Det visar en helt ny undersökning från SOM-institutet som presenterades i Almedalen idag.

Svenska folket har blivit positivare till Försäkringskassan de senaste åren. En helt ny undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar nu att förtroendet tagit ett kliv uppåt.

2010 hade 13 procent stort eller ganska stort förtroende för myndigheten, 2012 var den siffran 22 procent. Samtidigt har andelen med ganska lite eller mycket lite förtroende minskat från 54 till 36 procent. Det ger ett balanstal som ökat från minus 41 till minus 14.

Tidigare i veckan visade siffror från TNS/Sifo att Försäkringskassan är en av de tre myndigheter som ökat sitt anseende mest.

- Det är jätteroligt att två oberoende undersökningar visar samma tendens. Det visar att vi är på rätt väg, även om vi fortfarande har en bit kvar till toppen, säger Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson.

 Att öka förtroendet bland allmänheten är en av Försäkringskassans viktigaste uppgifter, och mycket arbete pågår i verksamheten som syftar till att göra det enklare och tryggare för dem som utnyttjar socialförsäkringen.

- Vi har utvecklat vår verksamhet i ännu större utsträckning mot kundernas behov. Exempelvis genom moderna e-tjänster, och genom mer engagemang i sjuka och personer med funktionsnedsättning, säger Dan Eliasson.

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta presschef Helena Esscher, 010-116 97 07 eller biträdande presschef Helena Dahlberg, 010-116 91 53

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Dokument & länkar