Förtroendet för Försäkringskassan ökar igen

Förtroendet för Försäkringskassan fortsätter att öka. Det visar Svenskt kvalitetsindex i den nya undersökning som presenterades idag på Kvalitetsmässan i Göteborg.

Svenska folket blir alltmer positivt inställda till Försäkringskassan. En helt ny undersökning från Svenskt kvalitetsindex, SKI, visar nu att förtroendet tagit ytterligare ett kliv uppåt. Det är den tredje undersökningen i år som slår fast att förtroendet ökar för Försäkringskassan. Tidigare i år har undersökningar från TNS/SIFO och SOM-institutet berättat om samma utveckling.

– Jag känner mig glad över att tre oberoende undersökningar visar på samma positiva tendens. Det ger oss fortsatta bekräftelser på att vi är på rätt väg, även om vi fortfarande har en bit kvar till toppen där vi vill vara, säger Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson.

Att öka förtroendet bland allmänheten är en av Försäkringskassans viktigaste uppgifter. Ett omfattande arbete pågår i verksamheten som skall göra det enklare och tryggare för dem som använder socialförsäkringen.

– Vi utvecklar nu vår verksamhet i ännu större utsträckning mot kundernas behov, där vi vill hjälpa till att förenkla vardagen. Det gör vi med ökat fokus på de mest behövande och ett ännu större engagemang i möten med sjuka och personer med funktionsnedsättning. Vi fortsätter också att utveckla och leverera moderna e-tjänster, säger Dan Eliasson.

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Dokument & länkar