Hur bygger man förtroende?

Sedan två år ökar svenska folkets förtroende för Försäkringskassan. Bakom ökningen ligger mycket arbete med att anpassa verksamheten efter kundernas behov.

Att öka förtroendet bland allmänheten är en av Försäkringskassans viktigaste uppgifter, och mycket arbete pågår i verksamheten som syftar till att göra det enklare och tryggare för dem som utnyttjar socialförsäkringen. Senast igår släpptes en undersökning (TNS/Sifo) som visar att Försäkringskassan är på rätt väg.-          Vi har fortfarande en väg att gå, men de senaste förtroendemätningarna visar att vårt hårda arbete har börjat bära frukt, och att våra kunder känner sig tryggare med oss. Nyckeln till den utvecklingen ligger i att vi mer än tidigare fokuserar på människors olika behov, säger Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson.-          Därutöver har vi Myndighetssveriges kanske mest spännande tekniklösningar för våra kunder.Men hur går det till i praktiken att styra en myndighet mot ökat förtroende? Och hur skapar man på sikt en socialförsäkringslagstiftning som medborgarna känner sig trygga med? Dessa frågor diskuteras på dagens seminarier.Dagens seminarier på Högskolan, sal E31, Cramérgatan 3:9.00 – 10.00 Från förmån till den enskildes behov. Hör Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson berätta om hur han leder myndigheten i en utveckling där den enskilde medborgarens behov sätts i centrum och vilka effekter det får för verksamheten. Hur har Försäkringskassans roll förändrats, och hur kommer den se ut i framtiden?13.00 14.15 Hur skapar man en socialförsäkringslagstiftning som ger förtroende? Hur viktigt är medborgarnas förtroende för socialförsäkringen och Försäkringskassan? Hur ser det ut i dag och hur har det förändrats över tid? I panelen: Bettina Kashefi, Arbetsmarknadsdepartementet, Ylva Norén Bretzer, Göteborgs universitet, Per Åkesson, Socialförsäkringsutredningen, Svante Borg, Försäkringskassan. Eva-Lo Ighe och Malin Junestav, Försärkingskassan, inleder. Samtalsledare: John ChrispinssonAlla seminarier kan följas live eller ses i efterhand över webben.
Hela programmet kan du se här

Taggar:

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Prenumerera

Dokument & länkar