Inbjudan seminarium Barnbidraget 60 årPressinbjudan till seminarium Barnbidraget fyller 60 år Presskontakt 08-786 98 88

Robin Lapidus Presschef 08-786 97 21 070-211 97 2

Webbplats www.forsakringskassan.se Barnbidraget kan ses som ryggraden i de familjeekonomiska stöden. Det infördes 1948. De 60 åren uppmärksammar vi med ett seminarium om barnbidraget då och nu. Bland annat talar Barnombudsmannen Lena Nyberg om barnbidragets betydelse idag.

Journalister är välkomna att delta. Anmälan till Robin Lapidus, 08- 786 97 21, eller robin.lapidus@forsakringskassan.se

Tid:

Onsdagen den 24 september, 13-16

Plats:

Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Program

Inledning Gunnar Johansson, Försäkringskassan

Fakta kring barnbidraget idag Carin Wolf, Mats Johansson och Niklas Löfgren, Försäkringskassan

Debatten kring barnbidraget under de 60 åren Ingrid Söderlind, Institutet för Framtidsstudier

Barnbidraget — en internationell utblick Tommy Ferrarini, Stockholms universitet

Barnbidragets betydelse Lena Nyberg, Barnombudsman

Avslutande frågestund Ingrid Söderlind, Tommy Ferrarini och Lena Nyberg

Avslutning Annika Sundén, Försäkringskassan

Pressmeddelande, Försäkringskassan

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Prenumerera