Inbjudan till Socialförsäkringsforskningens dag: ”Trygghetens variationer”Inbjudan till Socialförsäkringsforskningens dag: "Trygghetens variationer" Presskontakt 08-786 98 88

Robin Lapidus Presschef 08-786 97 21 070-211 97 21

Teresa Janonius Pressekreterare 08-786 90 12 073-914 19 25

Webbplats www.forsakringskassan.se Socialförsäkringsforskningens dag har i år temat "Trygghetens variationer". Under dagen kommer forskare att diskutera och redovisa resultat kring regionala variationer inom socialförsäkringen.
Journalister är välkomna att delta i seminariet. Anmälan: teresa.janonius@forsakringskassan.se, 08-786 98 88.
Tid: tisdag 30 oktober, 09.30-16.30 Plats: Lundqvist & Lundqvist, Klara Strand Konferens, snett emot Centralstationen Program: 09.30 Registrering, kaffe 10.00 Inledning av Försäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg Grundläggande tankegångar bakom "Trygghetens variationer", professor Bo Rothstein, Göteborgs universitet Ordning på kassan, fil.dr Helena Stensöta, Göteborgs universitet Sjukhem och folkhem, docent Kjell Hansen, Lunds universitet 12.30 Lunch 13.30 Sveriges moraliska geografi, professor Jonas Frykman, Lunds universitet Välfärdsstatens medikalisering, fil.dr Isabell Schierenbeck, Göteborgs universitet 15.00 Kaffe 15.30 Fria reflektioner, Hanne Kjöller, författare och ledarskribent på DN 16.15 Avslutning, avdelningschef Gunnar Johansson, Försäkringskassan

Pressmeddelande, Försäkringskassan

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Prenumerera