Information på fler språk, föräldrautbildning och talande webb - nyheter på Försäkringskassans webbplatsPresskontakt 010-116 98 88

Ann-Sofi Blomkvist Presschef 010-116 91 97 073-809 17 42

Staffan Karlsson Biträdande presschef 010-119 82 31 070-524 34 80

Webbplats www.forsakringskassan.se Den 15 juni är det premiär för Försäkringskassans nya webbplats. Webbplatsen har moderniserats för att göra det enklare att hitta information och underlätta för självbetjäning. De vanligaste tjänsterna har lyfts fram direkt på startsidan och där kan man också direkt logga in på Mina sidor och komma åt e- tjänster. Mer information på olika språk och utökad frågefunktion (Fråga Hanna) är fler exempel på förbättringar. – Det känns bra att Försäkringskassan nu kan presentera en ny och modernare webbplats med bättre funktionalitet och utökade tjänster, säger Ann Persson Grivas, försäkringsdirektör på Försäkringskassans kundcenter.
Helt nytt är att webbplatsen nu kan tala och att texten kan bli förstorad. Den talande webben får man tillgång till genom att ladda ner en kostnadsfri applikation från startsidan.
En annan nyhet är lanseringen av en interaktiv föräldrautbildning som fungerar som ett komplement till Försäkringskassans informationsträffar. Utbildningen är indelad i ett antal filmer som beskriver föräldraförsäkringens olika delar. Efter avklarad webbutbildning kan föräldrarna chatta direkt med Kundcenter för att få svar på frågor.
– Chattfunktionen är kopplad direkt till webbutbildningen och innebär ett utökat led i att förbättra kommunikationen mellan kunderna och Försäkringskassan. Överhuvudtaget välkomnar vi kundsynpunkter som enkelt går att förmedla på vår sida om klagomål och beröm, säger Ann Persson Grivas. Mer fakta www.forsakringskassan.se ? Webbplatsen har varje månad cirka 800 000 unika besökare ? Information på webben finns översatt till 17 språk inklusive Sveriges minoritetsspråk ? Inloggning med e-legitimation till "Mina sidor" ger en översikt med ärendeinformation och länkar till tjänsterna ? I "Mina ärenden" kan användaren se status på sina ärenden (gäller f.n. föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning) ? I "Mina utbetalningar" visas utbetalningar för alla dagersättningsförmåner (sjukpenning, föräldrapenning m.m.) 6 månader bakåt i tiden ? Den digitala frågeassistenten "Hanna" finns på varje informationssidaPressmeddelande, Försäkringskassan

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Prenumerera

Dokument & länkar