Många nya förenklingsförslag i Försäkringskassans antikrångelkatalog

Försäkringskassan presenterar idag en antikrångelkatalog. Den innehåller ungefär 30 förslag som ska underlätta för medborgarna i kontakter med Försäkringskassan.

-          Det är alldeles för ofta krångligt för invånarna i kontakter med myndigheter. Försäkringskassan ansvarar för det kanske viktigaste området i den svenska välfärden och vi vill göra det enklare för våra kunder, säger Dan Eliasson Försäkringskassans generaldirektör.

Rapporten som är ett regeringsuppdrag lämnas över idag, torsdagen den 12 april till regeringen. Försäkringskassans genomgång av lagstiftning, kundsynpunkter och utredningar har mynnat ut i ett 30-tal förslag till förbättringar som kräver regeländringar.

De fyra viktigaste förslagen:

  • Enklare för föräldrar med borttaget anmälningskrav vid tillfällig föräldrapenning (VAB) och bortaget intyg om frånvaro vid barns sjukdom.
  • Enklare för gravida genom införande av en generell graviditetspenning.
  • Enklare bostadsbidrag med sammanslagning av bostadsbidrag och bostadstillägg. Dessutom ska det nya bostadsbidraget beräknas utifrån schabloner och stämmas av snabbare. Kravet på ny ansökan varje år tas bort.
  • Enklare för funktionsnedsatta genom möjlighet att fördela assistanstimmar över en längre period och att avstämningsperioden förlängs från ett halvår till ett år.

-          Jag hoppas att våra politiker nu fångar in våra förslag och arbetar aktivt för att snabbt göra verklighet av dem, säger Dan Eliasson.

Läs hela rapporten på www.forsakringskassan.se/press

 

 

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Dokument & länkar