Många pensionärer kan vara ovetande om rätt till förmånPressmeddelande Många pensionärer kan vara ovetande om rätt till förmån

För kommentar Stig Orustfjord 08-786 91 40 För information Stig-Åke Petersson 08-786 96 42 Presskontakt 08-786 98 88

Robin Lapidus Presschef 08-786 97 21 070-211 97 21

Teresa Janonius Pressekreterare 08-786 90 12 073-914 19 25

Webbplats www.forsakringskassan.se Mycket tyder på att det finns ett betydande antal personer som inte har ansökt om bostadstillägg till pensionärer, BTP, trots att de kan ha rätt till denna förmån. Det visar en enkät som Försäkringskassan har låtit genomföra med 4 000 personer som bedömdes ha rätt till BTP men som inte ansökt.
Resultatet av enkätundersökningen visar att 56 procent av de tillfrågade kände till att man kan ansöka om BTP, medan således 44 procent inte hade en sådan kunskap. Drygt 30 procent av dem som saknade kunskap om BTP säger att de tror att de inte har rätt till BTP eftersom de bor i villa. Det korrekta är dock att även personer i villa kan ha rätt till BTP.
Om alla försäkrade, som i dag inte har BTP men som skulle kunna ha rätt till det, skulle ansöka om BTP beräknas kostnaderna för BTP öka väsentligt. Försäkringskassan informationsinsatser sker i samband med pensioneringen eller när man får sjuk- eller aktivitetsersättning. Förändringar som sker därefter kan göra att man får rätt till BTP men ändå inte ansöker. För att undvika att personer som har rätt till BTP, och behöver stödet, går miste om ersättningen kommer Försäkringskassan öka sina informationsinsatser.

Pressmeddelande, Försäkringskassan

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/