Ohälsotalet fortsätter stadigt ned



Pressmeddelande Ohälsotalet fortsätter stadigt ned

För kommentar Curt Malmborg 08-786 90 01 För information Bertil Thorslund 08-786 98 10 Jon Dutrieux 08-786 98 28 Presskontakt 08-786 98 88

Teresa Janonius Pressekreterare 08-786 90 12 073-914 19 25

Webbplats www.forsakringskassan.se Ohälsotalet gick ned till 38,8 dagar som genomsnitt i riket under september. Det är i första hand frånvaro med sjukpenning som har gått ned.
Utvecklingen är något ojämn över landet. Under året har ohälsotalet procentuellt sjunkit mest i kommunerna Kinda, Storfors, och Åtvidaberg. Se tabell nedan.
Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliteringspenning står för den mindre. Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600 000 dagars sjukfrånvaro. Försäkringskassans mål är att ohälsotalet ska ligga under 37 dagar som genomsnitt för riket i slutet av 2008. De enskilda länen har individuella mål som sammantagna blir 37 dagar. - Det verkar också som om utvecklingen med fortsatt sjunkande frånvaro och stigande konjunktur håller i sig. Det är i sådant fall ett brott mot tidigare mönster då frånvaron har ökat när konjunkturen förbättrats. Försäkringskassans tydligare och mer försäkringsmässiga hållning har sannolikt bidragit till att sjukfrånvaron inte reagerat som vid tidigare konjunkturuppgångar, säger Curt Malmborg, generaldirektör, Försäkringskassan.
- Det är nu viktigt att ta tillvara på den höga efterfrågan på arbetskraft så att även de som varit sjuka kan komma tillbaka till arbete, säger Curt Malmborg.



För ytterligare siffror och diagram om utvecklingen se bilagor





Pressmeddelande, Försäkringskassan

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Prenumerera