Pressmeddelande: Fortsatt sjunkande ohälsotalPressmeddelande: Fortsatt sjunkande ohälsotal För kommentar: Adriana Lender Generaldirektör 010-116 90 01 För information: Bertil Thorslund 010-116 98 10 Presskontakt 010-116 98 88

Staffan Karlsoon Biträdande presschef 010-119 82 31 070-524 34 80Webbplats www.forsakringskassan.se Ohälsotalet fortsätter neråt och visar för maj månad 34,6. Det är en minskning med 7,4 % jämfört med samma månad förra året. Vid maj månads utgång var 126 135 personer pågående sjukskrivna vilket är 21,5 % färre än maj 2008. – Sjukskrivningarna fortsätter att minska i samma takt som tidigare och vi kan också nu notera att de regionala skillnaderna i ohälsotalet blir allt mindre. Gemensamma metoder och synsätt i arbetet med sjukfallen börjar få allt större effekt för att jämna ut olikheter, säger Adriana Lender, generaldirektör. Sjuk- och aktivitetsersättning står för 27,2 dagar av det totala ohälsotalet medan sjukskrivning utgör 7,4 dagar. Minskat antal sjukskrivningar är fortfarande huvudorsak till det sjunkande ohälsotalet. I maj hade 515 400 personer sjuk- och aktivitetsersättning, en minskning med 4, 8 % jämfört med samma månad förra året. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliteringspenning står för den mindre. Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600 000 dagars sjukfrånvaro.Pressmeddelande, Försäkringskassan

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/