Pressmeddelande: Informationskampanj ska öka kunskapen om rehabiliteringskedjan------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/riksforsakringsverke/pressmeddelande--informationskampanj-ska-oka-kunskapen-om-rehabiliteringskedjan114437
Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/f.aspx?id=1865199&fn=wkr0006.doc Pressmeddelande kampanj Vägen tillbaka

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Prenumerera

Dokument & länkar