Pressmeddelande från Försäkringskassan: Efterhandskontroll av implantat visade på felaktiga utbetalningarEfterhandskontroll av implantat visade på felaktiga utbetalningar För information: Håkan Lundh, Försäkringsodontologisk koordinator 070-3033780

Hans Ekelund, Verksamhetsutvecklare 010-116 91 18

Presskontakt 010-116 98 88

Ann-Sofi Blomkvist Presschef 010-116 91 97 073-809 17 42

Webbplats www.forsakringskassan.se 1 juli 2008 infördes ett nytt tandvårdsstöd, vilket bland annat innebär att tandläkaren har ansvar för att bedöma om en tandvårdsåtgärd ger rätt till ersättning. Försäkringskassan betalar ut ersättning till tandläkarna, och har sedan i uppdrag att göra efterhandskontroller av tandvårdsärenden. Resultatet av en riktad efterhandskontroll som Försäkringskassan nu genomfört visar på ett stort antal fall med felaktig tillämpning. Den riktade kontrollen avser åtgärden implantat.
Kontrollen omfattar samtliga implantat som inrapporterats under perioden 1 juli 2008 till och med 30 november 2008. Av de 1 435 kontrollerade ärendena har Försäkringskassan fattat beslut om återbetalning eller rättat underlaget i 283 fall, alltså i knappt 20 procent av de kontrollerade ärendena. Totalt innebär det återkrav på ca 1,2 miljoner kronor.
Den vanligaste orsaken till att Försäkringskassan fattat beslut om återbetalning eller rättat underlaget är felaktigt ställda diagnoser, vilket innebär att den utförda åtgärden inte är ersättningsberättigad.
– Vi konstaterar att det är en relativt hög andel fel, vilket förstås är bekymmersamt. Vi får nu vidare analysera orsakerna till felaktigheterna tillsammans med företrädare för tandläkarna, för att förebygga en felaktig tillämpning av regelverket, säger Håkan Lundh, försäkringsodontologisk koordinator.
Försäkringskassan kommer att genomföra ytterligare efterkontroller under 2009.

Fakta: I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att vid större behandlingar behöver patienten bara betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till tandläkaren. Tandläkaren har ansvar för att bedöma om en tandvårdsåtgärd ger rätt till ersättning. Om Försäkringskassan vid en efterkontroll upptäcker att tandläkaren gjort en felaktig bedömning som har lett till att ersättning betalats ut på oriktiga grunder är denne skyldig att betala tillbaka pengarna. Som en trygghet för patienten har lagstiftaren bestämt att tandläkaren inte får kräva patienten när Försäkringskassan beslutat att en åtgärd inte var ersättnings-berättigad.Pressmeddelande, Försäkringskassan

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Prenumerera

Dokument & länkar