Pressmeddelande från Försäkringskassan: Ohälsotalet fortsätter nedåt – nu 31Ohälsotalet fortsätter nedåt – nu 31 För information Bertil Thorslund 010-116 98 10 Andreas Månsson Vogel 010-116 91 75 Mathias Johansson, 010-116 90 58

Presskontakt 010-116 98 88

Ann-Sofi Blomkvist Presschef 010-116 91 97

Webbplats www.forsakringskassan.se Ohälsotalet för juni månad är 31. Det är en minskning med 3,3 dagar (9,6 procent) jämfört med juni förra året. Ohälsotalet är högre för kvinnor, 36,8, än för män, 25,4. Ohälsotalet för kvinnor har minskat med 10,3 procent de senaste 12 månaderna, motsvarande siffra för män är 8,7 procent.
I juni fick 117 632 personer en utbetalning på grund av sjukskrivning, vilket är något fler än i maj 2010. Det är dock nästan 18 procent färre än i juni förra året. Av dem som fick utbetalning på grund av sjukskrivning var 73 700 kvinnor och 43 932 män.
462 576 personer hade sjuk- eller aktivitetsersättning i juli 2010, jämfört med 510 452 personer i juli 2009.
Minskningen av ohälsotalet beror bland annat på att fler ärenden med sjukersättning avslutas samtidigt som färre personer nybeviljas sjukersättning. Sjukfallen har också blivit kortare än tidigare. Minskningen omfattar alla län och båda könen. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukskrivning står för den mindre. Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600 000 dagars sjukfrånvaro.
Regionala uppgifter om ohälsotalet finns härPressmeddelande, Försäkringskassan

Taggar:

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/