Sjukpenningtalet i februari 2012

Sjukpenningtalet i februari är 6,9 dagar. Det har sedan februari 2011 stigit med 0,8 dagar. Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per tusen försäkrade har ökat med 0,36 individer eller 13 procent.

Skillnaderna mellan könen vad gäller sjukpenningtalet har ökat under det senaste året och kvinnor har ett högre sjukpenningtal (8,8) jämfört med män (5,2). För kvinnor har det ökat med 1,2 dagar sedan februari 2011 och för män 0,4 dagar.Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (SA) per 1 000 försäkrade i februari 2012 var 2,98 (individer). Kvinnorna har ett något högre värde (3,04) än män (2,92). Under den senaste 12-månadersperioden har värdet ökat med 0,41 (individer) för kvinnor och ökat med 0,30 (individer) för män.I januari fick 142 804 personer sjukpenning utbetald av Försäkringskassan, 91 413 kvinnor och 51 319 män. Dessutom fick 7 889 personer rehabiliteringspenning (5 175 kvinnor och 2 714 män).

Regionala uppgifter om ohälsotalet finns här.

 

 

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Dokument & länkar