Sjukpenningtalet i januari 2013

Sjukpenningtalet i januari är 7,77 dagar. Det har sedan januari 2012 stigit med 0,9 dagar. Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per tusen försäkrade har ökat med 0,37 individer.

Skillnaderna mellan könen vad gäller sjukpenningtalet har ökat och i januari 2013 var kvinnors sjukpenningtal 75 procent högre än mäns. Som lägst var det i maj 2010 då kvinnors sjukpenningtal var 54 procent högre än mäns. Kvinnor har ett sjukpenningtal på 9,94 dagar jämfört med män som har 5,67 dagar. För kvinnor har det ökat med 1,26 dagar sedan januari 2012 och för män med 0,56 dagar.

Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (SA) per tusen försäkrade i januari 2013 var 3,29 (individer). Kvinnorna har ett något högre värde (3,47) än män (3,11). Under den senaste 12-månadersperioden har värdet ökat med 0,51 (individer) för kvinnor och med 0,24 (individer) för män.

I januari fick 160 789 personer sjukpenning utbetald av Försäkringskassan, 103 657 kvinnor och 57 132 män. Dessutom fick 7 392 personer rehabiliteringspenning (5 043 kvinnor och 2 349 män). Regionala uppgifter finns här.

Presskontakt: 010-116-98 88.

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Prenumerera