Sjukpenningtalet i juni 2013

Sjukpenningtalet i juni är 8,02 dagar. Det har sedan juni 2012 stigit med 0,78 dagar. Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per tusen försäkrade har ökat med 0,35 individer.

Skillnaderna mellan könen vad gäller sjukpenningtalet ökar något och i juni 2013 var kvinnors sjukpenningtal 77 procent högre än mäns. Som minst var skillnaden i maj 2010 då kvinnors sjukpenningtal var 54 procent högre än mäns. Kvinnor har ett sjukpenningtal på 10,29 dagar jämfört med män som har 5,82 dagar. För kvinnor har det ökat med 1,09 dagar sedan juni 2012 och för män med 0,49 dagar.

Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (SA) per tusen försäkrade ijuni 2013 var 3,49 (individer). Kvinnorna har ett något högre värde (3,76) än män (3,24). Under den senaste 12-månadersperioden har värdet ökat med 0,53 (individer) för kvinnor och med 0,20 (individer) för män.

I juni fick 154 855 personer sjukpenning utbetald av Försäkringskassan,100 756 kvinnor och 54 099 män. Dessutom fick 8 350 personer rehabiliteringspenning (5 708 kvinnor och 2 642 män).

Regionala uppgifter finns här.

Presskontakt: 010-116 98 88

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Prenumerera