Sjukpenningtalet i mars 2012

Sjukpenningtalet i mars är 7,0 dagar. Det har sedan mars 2011 stigit med 0,8 dagar. Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per tusen försäkrade har ökat med 0,46 individer.

Skillnaderna mellan könen vad gäller sjukpenningtalet har ökat under det

senaste året och kvinnor har ett högre sjukpenningtal (8,9) jämfört med män

(5,2). För kvinnor har det ökat med 1,2 dagar sedan mars 2011 och för män

med 0,4 dagar.

Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (SA) per 1 000 försäkrade i

mars 2012 var 3,02 (individer). Kvinnorna har ett något högre värde (3,08)

än män (2,97). Under den senaste 12-månadersperioden har värdet ökat med

0,51 (individer) för kvinnor och med 0,42 (individer) för män.

I mars fick 151 160 personer sjukpenning utbetald av Försäkringskassan,

97 327 kvinnor och 53 833 män. Dessutom fick 7 837 personer

rehabiliteringspenning (5 190 kvinnor och 2 647 män).

Regionala uppgifter om ohälsotalet finns här.

För kommentar

Mathias Johansson Analytiker

010-116 90 58

Andreas Månsson Vogel Analytiker                  

010-116 91 75

Presskontakt

010-116 98 88

Webbplats

www.forsakringskassan.se

 

 

Taggar:

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Dokument & länkar