Sjukpenningtalet i mars 2013

Sjukpenningtalet i mars är 7,83 dagar. Det har sedan mars 2012 stigit med 0,81 dagar. Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per tusen försäkrade har ökat med 0,30 individer.

Skillnaderna mellan könen vad gäller sjukpenningtalet har ökat och i mars 2013 var kvinnors sjukpenningtal 76 procent högre än mäns. Som lägst var det i maj 2010 då kvinnors sjukpenningtal var 54 procent högre än mäns. Kvinnor har ett sjukpenningtal på 10,02 dagar jämfört med män som har 5,70 dagar. För kvinnor har det ökat med 1,12 dagar sedan mars 2012 och för män med 0,50 dagar.

Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (SA) per tusen försäkrade i mars 2013 var 3,33 (individer). Kvinnorna har ett något högre värde (3,55) än män (3,11). Under den senaste 12-månadersperioden har värdet ökat med 0,47 (individer) för kvinnor och med 0,14 (individer) för män.

I mars fick 162 803 personer sjukpenning utbetald av Försäkringskassan, 104 987 kvinnor och 57 816 män. Dessutom fick 8 125 personer rehabiliteringspenning (5 615 kvinnor och 2 510 män).

Regionala uppgifter finns här.

Presskontakt: 010-116 98 88.

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/