Sjukpenningtalet i oktober 2013

Sjukpenningtalet i oktober är 8,25 dagar. Det har sedan oktober 2012 stigit med 0,69 dagar. Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per tusen försäkrade har ökat med 0,51 individer.

Skillnaderna mellan könen vad gäller sjukpenningtalet är oförändrad från föregående månad och i oktober 2013 var kvinnors sjukpenningtal 78 procent högre än mäns. Som minst var skillnaden i maj 2010 då kvinnors sjukpenningtal var 54 procent högre än mäns. Kvinnor har ett sjukpenningtal på 10,62 dagar jämfört med män som har 5,96 dagar. För kvinnor har det ökat med 0,97 dagar sedan oktober 2012 och för män med 0,43 dagar.

- Månadens sjukpenningtal visar på en liten ökning. Det ligger i linje med vår prognos. Under hösten kommer Försäkringskassan att lägga fram ytterligare två rapporter som tittar närmare på psykisk ohälsa och sjukförsäkringens utveckling, säger Jan Larsson, chef på Försäkringskassans ohälsoenhet.

Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (SA) per tusen försäkrade i oktober 2013 var 3,68 (individer). Kvinnorna har ett något högre värde (3,96) än männen (3,41). Under den senaste 12-månadersperioden har värdet ökat med 0,67 (individer) för kvinnor och med 0,35 (individer) för män.

I oktober fick 162 353 personer sjukpenning utbetald av Försäkringskassan, 104 840 kvinnor och 57 513 män. Dessutom fick 8 228 personer rehabiliteringspenning (5 576 kvinnor och 2 652 män).

Regionala uppgifter finns här.

Presskontakt: 010-116 98 88.

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/