Stadig nedgång av ohälsotaletPressmeddelande Stadig nedgång av ohälsotalet

För information Bertil Thorslund 08-786 98 10 Presskontakt 08-786 98 88

Robin Lapidus Presschef 08-786 97 21 070-211 97 21

Teresa Janonius Pressekreterare 08-786 90 12 073-914 19 25

Webbplats www.forsakringskassan.se Ohälsotalet fortsätter att sjunka. Den senaste månaden med 0, 1 dag. Under de senaste 12 månaderna har ohälsotalet därmed minskat med 1,4 dagar och var 39,1 dagar i juli 2007. Anledningen till minskningen är framför allt att det både blivit färre och kortare sjukskrivningar. Minskningen av sjukskrivningarna beräknas fortsätta under resten av året.
Utvecklingen av sjuk- och aktivitetsersättning (SA) är mer osäker. 553 000 personer fick under augusti 2007 sjuk- eller aktivitetsersättning (SA). De senaste 12 månaderna har strax över 50 000 personer nybeviljats sjuk- eller aktivitetsersättning och lika många lämnat försäkringen. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliteringspenning står för den mindre. Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600 000 dagars sjukfrånvaro. Försäkringskassans mål är att ohälsotalet ska ligga under 37 dagar som genomsnitt för riket i slutet av 2008. De enskilda länen har individuella mål som sammantagna blir 37 dagar. Utvecklingen av ohälsotalen i länen sker i något olika takt. På riksnivå kan Försäkringskassan med nuvarande minskningstakt nå målet våren 2009, bland annat på grund av en god utveckling i Stockholm. I andra län kommer det att ta längre tid.Pressmeddelande, Försäkringskassan

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/