Större risk att bli sjukskriven för mammor i Jämtland

Sannolikheten att bli sjukskriven är 20 procent högre för förstagångs-mammor i Jämtland jämfört med riket i sin helhet, visar en ny studie om kvinnors sjukfrånvaro från Försäkringskassan.

Resultatet bygger på en registerstudie av samtliga kvinnor och män som fick sitt första barn 2005 där samband mellan graden av jämställdhet mellan makarna i såväl hemmet som på arbetsmarknaden och risk för mammans sjukskrivning analyserats.

Faktorer så som utbildningsnivå, inkomst, var man bor, arbetsgivare och yrke har betydelse för sjukfrånvaro (mer än 14 dagar). Kvinnor som arbetar inom vård, skola och omsorg löper störst risk att bli sjukskrivna.

De viktigaste resultaten från studien (gäller hela riket):

• Sannolikheten att bli sjukskriven är 30 procent högre för kvinnor än män redan 2 år före första graviditeten. Två år efter andra barnet är sannolikheten för sjukskrivning mer än dubbelt så hög för kvinnor än för män.
• Mammor som tar det största ansvaret i hemmet, samtidigt som de har en likvärdig ställning i arbetslivet som pappan, löper större risk att bli sjukskrivna.
• Sannolikheten att bli sjukskriven ökar också för både kvinnor och män när man har ett extra vårdkrävande barn i familjen, sannolikheten är dock ännu större för kvinnan.

Fakta

• Genomsnittet för antal dagar med sjukpenning är generellt sätt högre i Jämtland jämfört med riket i stort. I september var det så kallade sjukpenningtalet 11,1 dagar jämfört med riksgenomsnittet på 8,19 dagar.
• Försäkringskassan presenterar i december 2013 en mer djupgående analys av sjukfrånvaron inom de psykiska diagnoserna. Dessutom kommer vi att undersöka föräldraledighetens betydelse för senare fördelning av arbete i hemmet samma månad.
• Rapporten är svaret på ett regeringsuppdrag och presenteras idag på ett seminarium som socialförsäkringsministern Ulf Kristersson initierat.
Media är välkomna.

Relaterat
Större risk för dubbelarbetande mammor att bli sjukskrivna
Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling
Stora skillnader i sjukfrånvaron mellan olika yrken
Sjukpenningtalet i september 2013 (inkl lokala siffror)
Kön viktigare än ekonomi vid uttag av föräldrapenning
En dag är inte tillräckligt

Externa webbplatser
Rapporten kvinnors och mäns sjukfrånvaro (IFAU:s webbplats)
Regeringsuppdraget (regeringens hemsida)

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Media

Media

Dokument & länkar