Svar på regeringsuppdrag: Försäkringskassan vill fortsätta att öka tillgängligheten för sina kunder

Allt fler väljer att använda självbetjäningstjänster istället för att besöka eller ringa Försäkringskassan. Samtidigt finns det fortfarande behov av personliga möten. Därför vill Försäkringskassan öka tillgängligheten för sina kunder genom fortsatt teknikutveckling och behovsanpassade personliga möten. Det framgår i en rapport som lämnats till regeringen.


Rapporten innehåller en analys av kunders servicebehov och ger också förslag på långsiktiga lösningar för hur Försäkringskassan vill möta sina kunder i olika kanaler. Försäkringskassans långsiktiga strategi är att fortsätta att utvecklas som en modern organisation som förstår och tillgodoser kunders behov. Idag kan kunderna följa sina ärenden på Mina sidor eller ställa en fråga på Facebook. Inom kort kommer också tjänster för mobilen.

– Genom att finnas där våra kunder är ökar vi tillgängligheten och ger kunderna bättre service, säger Ann Persson Grivas, försäkringsdirektör för Försäkringskassans kundcenter, självbetjäning och lokala kontor.

Samtidigt visar rapporten att det finns behov som inte kan tillgodoses genom tekniska lösningar.

– Försäkringskassan är kvar i servicesamverkan kring servicekontor för att kunna ge våra kunder den personliga service de behöver, säger Annika Berthold, chef för Försäkringskassans lokala kontor. Vårt kontinuerliga förändringsarbete kommer att minska behovet av den service som idag ges på servicekontoren. Vi utvecklar kundmötet med särskilt fokus på de kunder som vi ser även på lång sikt behöver någon form av personligt möte.

I rapporten föreslås också att tjänsten serviceplats som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har på Arbetsförmedlingen och kommunen tas bort från och med årsskiftet.

– Serviceplatserna används nästan inte alls och kunder får bättre service genom att till exempel ringa vårt kundcenter, säger Annika Berthold.

 

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Dokument & länkar