Vad är sant om assistansersättning?

Och vad är myter? Dessa är två av de frågor som besvaras idag på Försäkringskassans seminarier i Almdalen. I vår kundmötesplats kan du också möta generaldirektör Dan Eliasson i ett samtal om förändring och antikrångel.

Assistansersättningen gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar att leva ett liv som andra. Men har det blivit svårare att bli beviljad ersättning? Vad är det som skapar oro kring den statliga assistansersättningen? Är det sant att Försäkringskassan kommer att göra hembesök mitt i natten? Försäkringskassan bjuder idag in till samtal om myter och sanningar om assistansersättningen.

Direkt efter seminariet samtalar Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson med besökare och media på vår tillfälliga kundmötesplats på Cramérgatan.Dagens seminarier på Högskolan, sal D24, Cramérgatan 3:
9-10.15: Vilka är de jämställda föräldrarna?
Försäkringskassan presenterar ny kunskap om vilka de jämställda föräldrarna är och vilka egenskaper som ökar sannolikheten för att använda försäkringen på ett jämställt sätt.11-12: Fortsatt antikrångel - En enklare sjukförsäkringsprocess. Försäkringskassan vill skapa en enklare, effektivare och mer kundanpassad sjukförsäkringsprocess som fokuserar på de mest behövande och som radikalt förkortar handläggningstiderna. 13-14.15: Personlig assistans, myter och sanningar! Assistansersättningen är en unik förmån som ska göra det möjligt för människor med betydande funktionsnedsättningar att leva ett liv som andra. Försäkringskassan bjuder in till samtal om myter och sanningar om assistansersättningen. I kundmötesplatsen, Cramérgatan:
14.30-15.00:
Generaldirektör Dan Eliasson samtalar och svarar på frågor om Försäkringskassans förändringsarbete.Alla seminarier kan följas live eller ses i efterhand över webben. Hela programmet kan du se här

Taggar:

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Prenumerera