Världshälsodagen: Stora skillnader i sjukfrånvaro mellan olika yrken

På söndag den 7 april är det världshälsodagen. Den vanligaste diagnosen i den svenska sjukförsäkringen är psykiska sjukdomar och det finns stora skillnader i ersatt sjukfrånvaro mellan olika yrken. I en jämförelse mellan de Europeiska länderna ligger Sveriges sjukfrånvaro under genomsnittet.

Psykiska sjukdomar är den vanligaste diagnosen och det ser ut att bli allt vanligare:

  • 47 % (närmare 8 000 personer) av alla sjuk- och aktivitetsersättningar som nybeviljades år 2012 beror på psykisk sjukdom
  • Ungefär 35 % (48 000 personer) av alla sjukskrivningar som pågick i december 2012 beror på psykisk sjukdom
  • År 2003 var 18 % av alla nybeviljanden av sjuk- och aktivitetsersättning på grund av psykisk sjukdom, vilket år 2012 hade ökat till 47 %

Den näst vanligaste diagnosen är sjukdomar i muskler och leder:

  • Närmare 11 % (1 900) av alla nybeviljanden av sjuk- och aktivitetsersättning beror på denna diagnos
  • Drygt 23 % (32 000 personer) av alla sjukskrivningar berodde på sjukdomar i muskler

Det finns stora skillnader i ersatt sjukfrånvaro mellan olika typer av yrken

  • Högst sjukfrånvaro har de yrken som normalt har lägre utbildningskrav
  • För alla yrken som kräver högre studier har kvinnor en högre ersatt sjukfrånvaro än män. Skillnaderna mellan könen är också som störst i tjänstemannayrken

Sjukfrånvaron i Sverige för både män och kvinnor är under genomsnittsnivån jämfört med andra länder i Europa

  • Högst sjukfrånvaro har Norge och lägst har Storbritanien (av de åtta länderna som ingår i jämförelsen som är Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige och Tyskland.)

Taggar:

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Dokument & länkar