AP1 har kartlagt svenska incitamentsprogram

Första AP-fonden har låtit göra en kartläggning och undersökning av svenska incitamentsprogram.

Slutsatser:

-De kartlagda bolagen utsätter sina ledningar för ett betydande beroende av hur bolagets marknadsvärde utvecklas.

-Den totala kostnaden för VDs/lednings ersättning är högre om del av kompensationspaketet utgörs av incitamentsprogram. Att det är så kan förklaras av de stora förmögenhetssvängningar som programmen orsakar.

-Den extra kostnad som uppkommer på grund av incitamentsprogrammen är betydande. För de kartlagda bolagen skulle en halvering av incitamentsprogrammens storlek minska den totala årliga kostnaden för kompensation till VD med cirka 10 procent.

-På basis av den information som idag lämnas från bolagen kan aktieägarna inte ta ställning till om det finns fog för att ta den extra kostnaden eller inte. Inget bolag redovisar nämligen vilka incitament programmen skapar och hur dessa gagnar aktieägarvärdet.

Som aktieägare i ett flertal stora svenska bolag ska Första AP-fonden ta ställning till incitamentsprogram på bolagstämman. För att fonden i framtiden ska kunna göra så är det rimligt att fonden liksom övriga aktieägare får ta del av en ordentlig utvärdering av tidigare program. Det är ett krav som är i linje med fondens ägarpolicy. Första AP-fonden förväntar sig därför att det inför nästa års stämmor föreligger ett sådant underlag.

Läs mer på DI-debatt (pdf) och sammanfattningen av undersökningen (pdf)

Dokument & länkar