Första AP-fonden accepterar GEs bud på Arcam

Stockholm 13 oktober 2016 – Första AP-fonden har beslutat att acceptera General Electrics (GE) bud på Arcam. Budet går ut imorgon fredag 14 oktober.

– Vi bedömer att GE är en bra och relevant ägare, som kan bidra till en fortsatt positiv utveckling av Arcam, säger Olof Jonasson, aktiechef på Första AP-fonden. 

I och med budet kommer Första AP-fondens investering i Arcam att bli mycket gynnsam. På drygt ett år har den ökat i värde med över 100 procent, motsvarande 250 miljoner. 

Arcam, som grundades 1997 och är listat på NASDAQ OMX Stockholm, är verksamt inom 3D-printing-industrin som är en bransch i stark utveckling. 

Anna Fall
Kommunikationschef, Första AP-fonden
0709-681 250, anna.fall@ap1.se

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder som säkerställer stabiliteten i det svenska inkomstpensionssystemet. Genom långsiktiga investeringar och medarbetarnas professionella arbete ska Första AP-fonden bli en pensionsförvaltare i världsklass. Vi förvaltar tillgångar till ett värde av ca 300 miljarder kronor i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar. Vårt uppdrag är att, med väl avvägda finansiella risker, uppnå högsta möjliga avkastning och därmed bidra till en hög och förutsägbar inkomstpension för nuvarande och framtida pensionärer.

Prenumerera