Första AP-fondens VD avgår

Första AP-fondens VD Lennart Nilsson avgår

Första AP-fondens verkställande direktör, Lennart Nilsson avgår vid årsskiftet. Arbetet med att utse efterträdare pågår. Första AP-fondens vice VD, Bo Ljunglöf, har utsetts till tillförordnad verkställande direktör tills vidare.

Stockholm, den 19 december 2001


Anna Hedborg
Tel: 08-786 90 01

Eventuella frågor besvaras av Första AP-fondens styrelseordförande, Anna Hedborg.