Förändring av rapporteringsdatum under 2013 för Fortnox AB

Fortnox AB (publ) har beslutat att tidigarelägga kvartalsrapporten för kvartal 1 2013 till 23 april från tidigare meddelat 26 april.

Halvårsrapporten är senarelagd till den 27 augusti, från tidigare meddelat 21 augusti. 

För mer information, vänligen kontakta: Jens Collskog, VD på Fortnox AB (publ) Tel: 0733-63 23 00 jens.collskog@fortnox.se

Prenumerera