Fortnox föreslår utdelning om 10 öre per aktie

Styrelsen för Fortnox föreslår en utdelning om 10 öre per aktie till ägarna, totalt 5,84 miljoner kronor för verksamhetsåret 2012.

”Fortnox står ekonomiskt starkare än någonsin, står finansiellt stabilt och har ackumulerat en stor kassa. Därför är styrelsen trygg med att till bolagsstämman föreslå utdelning för första gången i bolagets tolvåriga historia”, säger styrelsens ordförande Christer Nilsson.

Årsstämman kommer att hållas kl 13.00 den 22 mars på Videum Konferens, Sal Glasriket, PG Vejdes Väg 29 i Växjö.

 

För mer information kontakta:

Christer Nilsson, styrelseordförande, 0705-691580, christer.nilsson@cnab.nu