Avfall från Italien

Fortum genomför ett test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton som omvandlas till el och värme. Fortums motpart är det börsnoterade energibolaget a2a med en årlig omsättning på cirka 6 miljarder euro och verksamhet i ett flertal europeiska länder.

Tester genomförs av Fortum och andra energibolag för att utvärdera potentiella leverantörer och transportvägar mot bakgrund av att användningen av utsorterat avfall förväntas öka i hela landet. Tidigare har testimport av utsorterat hushållsavfall gjorts bland annat från England.

Inom Fortum har vi mycket strikta regler för all handel med bränslen. Utöver den nu aktuella importen där motparten är ett stort välkänt bolag som a2a så har vi, väl medvetna om situationen i Neapel varit extra noggranna med kontrollen av att både våra regler och internationella lagar och konventioner efterlevs.

A2a är i Italien genom sin verksamhet de facto en aktör i kampen mot den organiserade brottslighetens inflytande av avfallshanteringen. A2a har till exempel fått stöd av både myndigheter och militär för kontroll av att lokal korruption inte blir en del av verksamheten.

- Påståenden om affärer med maffian är grovt insinuanta. Fortum skulle aldrig göra affärer med någon maffia, säger Ulf Wikström, miljöansvarig på Fortum Värme. Alla våra leverantörer ingår avtal fullt medvetna om gällande leverantörsvillkor - inklusive krav på att följa både lokala och internationella lagar och regler. Om något så är aktörer som a2a en del av lösningen på att motverka maffians lokala inflytande.

Men samtidigt är det självklart så, att skulle vi få några indikationer på att de aktörer vi arbetar med (och som av EU, Italien och internationella brottsbekämpande myndigheter ses som en del av kampen mot maffian) skulle vara inblandade i något olagligt så skulle vi omedelbart avbryta samarbetet.

För mer information kontakta

Ulf Wikström, kommunikationschef tel: 070 344 54 42

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Dokument & länkar