Earth Hour ingen mätbar förändring i elförbrukningen

Earth Hour innebar inte heller i år någon mätbar minskning av elkonsumtionen, utan den såg ut som under en vanlig lördagskväll. Vädret är den faktor som framför allt påverkar förbrukningen och den senaste veckans väderomslag syns tydligt. 

– Det normala är att förbrukningen i Sverige minskar med motsvarande en reaktor i timmen efter kvällstoppen på vardagarna, mindre på helgerna. Det vi tittar extra på i samband med Earth Hour är om förbrukningen avtar snabbare runt kl 20.30 och om vi ser en viss återgång efter 21.30. Vi kunde inte se någon mätbar förändring igår kväll, berättar Fredrik Karlsson, kommunikationschef på Fortum. 

Normalt ser förbrukningsförändringen under kvällen ut ungefär som en bergstopp: Det inträffar en ganska signifikant effekttopp vid klockan 19. Till följd av sommartidsomställningen förra helgen är tidpunkten förskjuten och enligt Svenska Kraftnäts kurvor låg maxvärdet för Sverige i går snarare vid klockan 21 – vilket är ovanligt sent. Samtidigt visar flera års erfarenhet att det är normalt att sommartidsomställningen innebär att dygnsrytmen för elförbrukning förskjuts över ett antal veckors anpassning.

– Den faktiska förbrukningen under denna timme är samtidigt inte det viktigaste, menar Fredrik Karlsson. Earth Hour är en symbolisk handling för att uppmärksamma klimatfrågan, det är inte en energisparåtgärd. Därför kan man inte förvänta sig några stora mätbara effekter. Även om många hushåll och organisationer släcker en del belysning så fortsätter elen att göra nytta på sjukhus, gator, i tåg, tunnelbanor, pappersbruk, hissar, datahallar och hem runt om i landet också under Earth Hour. 

Fortum deltar sedan många år i Earth Hour för att hålla tryck i klimatfrågan och för att lyfta frågan om elens betydelse i vardagen. Vi vill också peka på att tillgången till el och annan förnybar energi är nödvändig för att skapa en bättre, hållbar framtid. 

Det verkliga problemet i många delar av världen är de facto att de inte har några lampor att släcka. Vi ser gärna att Earth Hour kan utvecklas till ett tillfälle att uppmärksamma också detta, fortsätter Fredrik Karlsson. Genom organisationen GIVEWATTS delar Fortum därför ut 100 solcellsdrivna lampor till skolor i områden i Kenya och Uganda som saknar teknisk och elektrisk infrastruktur.


Läs mer om GIVEWATTS på www.givewatts.org

För info om Sveriges effektuttag timme för timme: http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Sveriges-effektsituation/


För mer information, kontakta: 
Fredrik Karlsson, kommunikationschef Fortum, tel 076-866 77 25

 

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera