Färre störningar med ny teknik

Vindkraft är en av framtidens stora energikällor - men det ställer också höga krav på de som äger elnäten.
Nu testar Fortum, tillsammans med företaget Comsys AB, en ny teknik som bland annat ska ge färre störningar i överföringen till elnätet.

Det är vid vindkraftsparken Dingle-Skogen i Munkedal på västkusten som den nya teknologin installeras. Produkten som heter ADF Statcom genererar kompensationsströmmar som injiceras i elnätet. Strömmarna kan kompensera för reaktiv produktion från elnätet och neutralisera störningar som kan uppstå i överföringen från vindkraftverken till elnätet.

Tekniken som testas är avancerad – och ett intressant steg framåt.

– Vi tror att framtidens el kommer produceras från källor som kommer från solen, som vind-, våg- och solkraft. Men då måste vi också vara säkra på att elen som matas in i elnätet håller en hög kvalitet. Det här är ett intressant pilotprojekt, säger Per Bengtsson som är ansvarig för Fortums regionnät på västkusten.

– Vi kommer utvärdera testet och sedan se hur vi vill gå vidare i framtiden, säger Per Bengtsson.

Comsys är relativt små på den svenska marknaden och riktar framför allt in sig på små och mellanstora vindkraftsparker.

– I Sverige vill vi gärna bygga ut med förnyelsebar energi, men det är inte alla som tänker på att många små energikällor kan skapa en del problem. Vi ligger ett steg före med lösningar så vi inte hotar utbyggnaden av exempelvis vindkraft, säger Marcus Löfgren som är vd på Comsys.

Vindparken Dingle-Skogen ägs av Rabbalshede Kraft. De två första verken togs i drift i december 2012. Hela parken med sina 14 verk beräknas stå klar under andra halvan av 2013 och då producera cirka 86 500 MWh.

Per Bengtsson, ansvarig för Fortums regionnät på västkusten

054 - 55 84 16

Marcus Löfgren, vd på Comsys

076 - 88 70 979

Jonatan Björck, kommunikatör på Fortum

072 - 56 15 416

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera

Media

Media