Fortum ansluter sig till det globala jämställdhetsinitiativet C3E

Vid det nionde mötet med Clean Energy Ministerial som hölls i Köpenhamn den 24 maj presenterade Sverige, Kanada och Italien, de länder som grundat C3E-initiativet om jämställd lönesättning, jämställda möjligheter och jämställt ledarskap. Det är ett initiativ som Fortum fullt ut stöttar.

Syftet med initiativet är att samla regeringar, näringsliv och andra organisationer kring tre övergripande principer: jämställd lönesättning, jämställda möjligheter och jämställt ledarskap till 2030. Målet är kopplat till FN:s mål för hållbar utveckling och då särskilt mål fem om jämställdhet. Fortum, som ingår i den grupp av 200 företag vilka inkluderats i 2017 Equileap Gender Equality Global Ranking, stöttar detta fullt ut. Vid lanseringen deltog för Fortums räkning Birgitta Resvik, chef för samhällskontakter i Sverige. Fortums åtagande omfattar hela koncernen och gäller för verksamheten i alla länder Fortum finns representerade.

Fortum har åtagit sig att

  • Leda genom det goda exemplet och integrera jämställdhetsprinciperna i organisationen som en gränsöverskridande värdering och öka takten i arbetet med att stötta mångfaldsaktiviteter inom våra företag, inte minst i samband med rekrytering och befordran.
  • Identifiera och stötta arbetet med att öka jämställdheten genom att aktivt marknadsföra energisektorn gentemot kvinnliga studenter med fokus på de tekniska utbildningarna
  • Rapporter och uppmärksamma en positiv utveckling mot jämställdhet och stötta arbetet med att förbättra data och rapportering, inklusive kvinnor i ledarskapsroller samt mäta arbetet öppet och transparent.

Om CEM
Clean Energy Ministerial vill på ett globalt plan öka takten i energieffektiviseringen samt öka mängden och tillgången på hållbar energi. Initiativet ska stärka erfarenhetsutbytet och samarbetet kring lagstiftning som kan bidra till att påskynda energiomställningen och därigenom minska klimatpåverkan från energisektorn.

Om Clean Energy Education & Empowerment (C3E)
C3E är ett av de första internationella initiativen på energiområdet som fokuserar på kompetensförsörjning och på att stärka kvinnors ledarskap och delaktighet på energiområdet. Syftet är att samla regeringar, näringsliv och andra organisationer kring tre övergripande principer: jämställd lönesättning, jämställda möjligheter och jämställt ledarskap till 2030. Målet är kopplat till FN:s mål för hållbar utveckling och då särskilt mål fem om jämställdhet. Under detta gemensamma ställningstagande kommer konkretiseringen att ske indelat i offentlig sektor respektive privat sektor – detta för att utifrån en gemensam grund ta hänsyn till de olika förutsättningar som respektive sektor har. De länder och företag som deltar i arbetet kommer sedan årligen få möjlighet att presentera sina framgångar och möjligheter.

För mer information kontakta
Birgitta Resvik, ansvarig för samhällskontakter Fortum Sverige, tfn +46 70 593 81 61

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Följ oss gärna på Twitter och Facebook 

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera

Media

Media