Fortum bygger ny vindkraft

Fortum och Skellefteå Kraft bygger en fjärde etapp av Blaiken vindkraftpark

Fortum och Skellefteå Kraft har i det samägda bolaget Blaikenvind AB sedan 2011 byggt en av Europas största landbaserade vindkraftparker på Blaikenfjället i Storumans kommun. Nu har beslutet fattats att bygga 9 nya vindkraftverk i anslutning till de redan befintliga 90 kraftverken. Fortum deltog med 12 kraftverk i den första etappen om 30. Nu investeras i ytterliger 3 av de totalt 9 kraftverk i den fjärde etappen.

-Vi ser att storskaliga vindkraftprojekt som Blaiken tillsammans med vår vattenkraft är rätt när vi går mot ett helt förnybart energisystem. För varje kilowattimme vattenkraft är det möjligt att bygga 1,1 kilowattimmar väderberoende elproduktion eftersom vattenkraften kan öka när vinden inte blåser, säger Fortums Sverige VD Per Langer.

En fjärde etapp var inte med i de ursprungliga etableringsplanerna, men tack vare att Blaikenfjället erbjuder goda vindresurser, närhet till infrastruktur samt få konflikter med andra intressenter finns mycket goda förutsättningar för att bygga ut parken ytterligare. Skellefteå Kraft investerar 179 mkr i sex nya vindturbiner och Fortum investerar i tre nya turbiner.

-För oss är det naturligt att fortsätta satsa på vindkraft tillsammans med Skellefteå Kraft. De har lång erfarenhet och är duktiga på att bygga storskalig landbaserad vindkraft och väljer lägen med goda förutsättningar. I en fjärde etapp av Blaiken vindkraftpark kan vi dessutom dra nytta av en redan etablerad projekt- och förvaltningsorganisation, säger Per Langer

Projektet ska genomföras i Blaikenvinds regi under 2016 med produktionsstart 2017. Kinesiska Dongfang Electric kommer att leverera turbinerna som bygger på växellådelös teknik med direktdriven magnetisk generator, en mer robust och tekniskt enklare lösning, vilket har stor betydelse i det arktiska klimat som råder på Blaikenfjället.

För mer information kontakta:
Jens Bjöörn, kommunikation Fortum Power, mobil: 070-2984125

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se


Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera

Media

Media