Fortum förväntar sig god tillgänglighet i existerande reaktorer, men oroar sig över förutsättningarna för kraftbranschen i Sverige

På fredagen mötte Fortum tillsammans med de andra ägarna av svenska kärnkraftverk energiminister Ibrahim Baylan. Fortums Tiina Tuomela, divisionschef för Nuclear and Thermal Power, lyfte särskilt att förutsättningarna för kraftproduktion i Sverige är bekymmersam, även om tillgängligheten förväntas vara hög för kärnkraften

- Det är viktigt att säkerställa konkurrenskraften för existerande CO2-fri kraftproduktion också framöver. Kombinationen av ovanligt låga marknadspriser på el och höga kostnader är en utmaning för all energiproduktion. Vi är kritiska till det nyligen fattade beslutet att öka ambitionsnivån i elcertifikatssystemet till 2020, menade Tuomela.

- Både vattenkraft och kärnkraft beskattas högre än någonsin i Sverige. Kärnkraftsäkerhet är alltid vår första prioritet, men omfattande säkerhetsinvesteringar tillsammans med den för Sverige unika effektskatten innebär en negativ och totalt orimlig börda på kärnkraften, fortsatte Tuomela. På samma sätt är vattenkraften utsatt för en orimlig beskattning - trots dess viktiga roll i energisystemet och som reglerkraft för att hantera en ökande mängd volatil produktion från vind och sol. Sammantaget gör detta att investeringar och utveckling av framtidens energilösningar blir svåra.

Lösningar för att hantera klimatförändringen och att öka andelen förnybart kräver en långsiktig politik, tydlig prisbildning och tydliga styrmedel. Utsläppshandel som det viktigaste styrmekanismen är det rätta verktyget för framtida investeringar i CO2-fri produktion.

För mer information, kontakta:
Göran Hult, ansvarig för delägd kärnkraft i Sverige, telefon: 070-3445498
Fredrik T Karlsson, kommunikationsdirektör Fortum Sverige, telefon: 0768-66 77 25

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se


Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera