Fortum initiativtagare till nystartade Sustain

Energibolaget Fortum är initiativtagare till och samarbetspartner i nystartade företaget, Sustainable Innovation AB (Sustain). Sustains uppdrag är att hjälpa och stötta forskare och entreprenörer att tillsammans med företag, utveckla energieffektiva produkter och tjänster.

Fortum kommer att samarbeta med Sustain för att utveckla framtidens teknik och teknikanvändning till att bli energieffektivare. Sustain ska vidare arbeta för en mer energieffektiv användning av befintliga produkter och stöd till konsumenter att välja mer energieffektiva produkter. Fortum kommer dels att bidra med och utveckla idéer till energieffektivisering, dels medverka i olika forskningsprojekt.

- Det gläder mig mycket att Sustain blir verklighet. Sustain kommer att bli ett viktigt komplement till våra egna forsknings- och utvecklingsprojekt. Som samarbetspartner i Sustain får vi tillgång till de främsta forskarna inom området och deras resultat. Det i sin tur gör att vi kan engagera utvecklarna för uppdrag och utvecklingsprojekt, säger Petra Lundström, Forsknings- och utvecklingsdirektör Fortum.

Sustain är ett nationellt centrum för energieffektivisering i vardagslivet. Företaget ska arbeta för att fler svenska företag kan driva utvecklingsbara idéer till verkliga produkter och tjänster. Syftet med Sustains arbete är att bidra till en positiv utvecklingen av svenskt näringsliv på området.

- Vi ser ett stort behov för företag som Sustain som tar ett samlat grepp över energieffektivisering och stöder alla företag med viktiga och utvecklingsbara idéer. Det behövs en kraftsamling i svenskt näringsliv för klimatet vilket är högt prioriterat av oss på Fortum, säger Christian Lundberg, VD Fortum Sverige.

Sustainable Innovation AB startas av en förening som i dagsläget har ett drygt dussin företag som medlemmar. Sustain har dessutom ekonomiskt stöd från Energimyndigheten.

För ytterligare information vänligen kontakta;
Agneta Molinder, Presschef Fortum Sverige, tfn: 08-671 71 34, mobil: 070-344 53 32

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera

Dokument & länkar