Fortum investerar i vågkraftsutveckling

Fortum har förvärvat en andel på 8,4 % i AW-Energy, ett finskt vågkraftteknikföretag. Investeringen är ett steg i Fortums strategi att delta i forskning kring, och utveckling av, klimatvänlig teknik för energiproduktion.

AW-Energys innovation WaveRoller är en patenterad produkt utformad för utvinning av el ur havsvågor. Äldre vågkraftteknik har i huvudsak utvunnit energi från rörelser vid havsytan, men WaveRoller är den första tekniska lösningen för utnyttjande av vågrörelser nära havsbottnen. De stora fördelarna med denna teknik är motståndskraft mot stormar, frånvaro av störande synintryck och den så gott som totala ljudlösheten.

AW-Energy grundades år 2002 och företaget testar för närvarande WaveRoller vid Peniche i Portugal med en enhet på 10 kW. Målet är att implementera ett pilotkraftverk på 1 MW för elleveranser till elnätet i Portugal under 2008–09.

– Som en ledande kraftproducent i Norden och Östersjöområdet är det vårt ansvar att vara med och lösa problemet med klimatförändringen – inte vara en del av det. Att utveckla och investera i lovande ny, koldioxidfri teknik för energiproduktion är ett sätt att ta detta ansvar, säger Petra Lundström, Technology Manager, Fortum.

– Enligt en uppskattning har vågkraft potential att bidra med upp till 10 % av det globala elbehovet utan att ge några som helst koldioxidutsläpp. Dessutom är de kustnära bottenvågrörelser som WaveRoller utnyttjar rikt förekommande vilket gör att det finns mängder av lämpliga anläggningsplatser längs världens kuster. Vi är väldigt glada att Fortum tar denna potential på allvar och vi ser fram emot deras bidrag till utvecklingen av vårt företag, säger Tuomo Hyysalo, vd på AW-Energy.

Fortum, en av Europas elproducenter med lägst utsläpp, är involverat i flera forsknings- och utvecklingsprojekt för hållbar energiproduktion. Dessa forsknings- och utvecklingsprogram innefattar ren kol- och gasteknik, ny bioenergiteknik samt framtida elproduktionstekniker. Investeringen i vågkraft är ett konkret exempel på detta.

Mer information om AW-Energi och WaveRoller finns på: www.aw-energy.com


Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera

Dokument & länkar