Fortum investerar i vattenkraft och renoverar Skedvi vattenkraftverk

Fortum renoverar Skedvi vattenkraftverk i Dalälven. Det renoverade kraftverket kommer att höja dammsäkerheten samt bli mer driftsäkert, effektivt och miljövänligt med ett nytt oljefritt löphjul.

- Vattenkraften är central för oss på flera sätt. Den är förnybar och ger inga utsläpp i luften, vattnet eller marken, säger Risto Andsten, Vice President Renewable Energy, Fortum. Dessutom är vattenkraften det enda klimatneutrala energislaget med vilket vi blixtsnabbt kan reglera balansen i elnäten, något som blir allt mer betydelsefullt med den ökande mängden vindkraft.

Renovering av Skedvi vattenkraftverk är en av Fortums största investeringarna i den svenska vattenkraftparken i år och den ligger helt i linje med Fortums tioåriga investeringsprogram på 80-100 miljoner euro årligen för att förbättra produktionen, effektiviteten och säkerheten i vattenkraftstationerna. Investeringsprogrammet kommer år 2020 att ha gett en effektökning på ca 100-150 MW.

Renoveringen väntas pågå fram till 2014 och omfattar förutom upprustning av ett aggregat även en ny elanläggning, kontrollrumsbyggnad och rörsystem samt renovering av kraftstationsbyggnaden och inre vattenvägar. Fortum har som ett led i detta tecknat ett kontrakt med VG Power, värt runt 8 miljoner euro, vilket omfattar en totalentreprenad för renovering av en av kraftverkets två generatorer plus leverans av ett helt nytt kaplanlöphjul inklusive löphjulskammare samt renovering av övriga delar i generatorn och turbinen.

- Vi är både stolta och glada över att Fortum anförtrott oss uppdraget, säger Magnus Wenna, Marknadschef, VG Power. Prestanda på det nya löphjulet kommer att verifieras vid ett modellprov i vår testanläggning i York, USA. Konstruktion och dimensionering av de nya detaljerna utförs av våra kollegor inom Voith Hydro i Heidenheim, Tyskland. Renovering av de befintliga turbindetaljerna utförs av vår turbinavdelning i Kristinehamn. Konstruktion och tillverkning av den nya generatorstatorn kommer att utföras i Västerås där också projektledningen är samlad.

Fortums miljöfond för minskad lokal miljöpåverkan
Fortum strävar efter att minska vattenkraftens lokala påverkan på miljön genom att investera i projekt som ökar den biologiska mångfalden. Projekten finansieras med avsättningar från försäljningen av el märkt med Bra miljöval. Några exempel är biokanalen Eldbäcken, naturvårdande åtgärder i nedre Dalälven samt åtgärder för att rädda den unika Gullspångslaxen. Läs mer om projekten på fortum.se/naturen

För mer information kontakta
Risto Andsten, Vice President Renewable Energy, Fortum, tfn +358 104 533 988
Magnus Wenna, Marknadschef, VG Power, tfn 0730-38 94 85
Carola Hjerthén, tf presschef Fortum, tfn 070-641 55 27

Fortum i korthet
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt experttjänster inom energibranschen.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att de snabbt växande energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2010 uppgick Fortums omsättning till 6,3 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. 

VG Power i korthet
Företaget grundades 14 oktober 2002 och har sedan dess vuxit till en av Nordens ledande aktörer inom vattenkraft. Sedan 2006 ingår VG Power som ett delägt bolag i Voith Hydro-koncernen vilken är ett av Europas största familjeägda företag med över 4000 människor verksamma inom vattenkraften. Företaget har också tidigare genomfört större leveranser till Fortum, bl.a. tillverkades generatorn till Avesta nya kraftverk hos VG Power. VG Power har idag över 100 anställda och omsätter närmare 350 Msek.

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera