Fortum lanserar Fortum Egen el - köper kundernas överskottsproduktion från sol, vind och vatten

I framtidens energisystem kommer el att produceras både i storskaliga produktionsanläggningar och hos villaägare eller bostadsrättsföreningar som har egna solceller eller vindsnurror uppsatta. För att redan idag stimulera småskalig produktion av förnybar el från sol, vind och vatten, lanserar nu Fortum ett nytt kunderbjudande, Fortum Egen El.

Med Fortum Egen El vill vi göra det mer lönsamt för småskaliga elproducenter, till exempel villaägare eller bostadsrättsföreningar, att producera egen el. Vi vill också att det ska bli enklare att komma igång med egen produktion. Vi köper helt enkelt det överskott som blir av den egna produktionen, säger Fredrik Landahl, chef för elhandel på Fortum i Sverige, och fortsätter: Erbjudandet gäller självklart våra nuvarande kunder, men även småskaliga producenter som vill bli våra kunder är varmt välkomna.

Den nya tjänsten är ett led i att nå visionen, det som kallas solekonomi, att all vår energi i framtiden ska vara baserad på solen. Direkt från solpaneler och solfångare eller indirekt via vattenkraft, vågkraft, vindkraft, biomassa eller jordvärme.

Fortum Egen El är kostnadsfri för den som uppfyller villkoren för försäljning av egen el. Elproduktionen ska komma från förnybara energikällor som sol, vind eller vattenkraft. Produktionskapaciteten får uppgå till 43,5 kilowatt och säkringsstorleken till 63 Ampere och det spelar ingen roll vilket elnätsföretag kunden har. Ersättningen baseras på Nord Pools noterade timpris (spotpris) i aktuellt elområde med avdrag för den ersättning som alla aktörer ska betala till Svenska Kraftnät och kostnader för så kallad balanskraft.

För cirka ett år sedan lanserade Fortum en liknande tjänst för de kunder som finns i nätområdena, vilket gav en positiv och bra respons, och den tjänsten finns kvar. Men nu är det alltså möjligt för kunder över hela Sverige att sälja tillbaka sin överskottsel till Fortum.

Läs mer om Fortum Egen El på www.fortum.se/egenel

För mer information, kontakta gärna Fredrik Landahl, chef för elhandel på Fortum, tfn 076-855 91 47,
Christina Almgren
, presschef Fortum Sverige, tfn 072-515 78 06

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Dokument & länkar