Fortum lyser upp under Earth Hour – 100 solcellsdrivna lampor delas ut till skolbarn i Kenya

I samband med Earth Hour har branschorganisationen Svensk Energi utmanat företagen i elbranschen att lysa upp tillvaron för skolbarn i Kenya. Detta för att synliggöra att det verkliga problemet i många delar av världen snarast är att de inte har några lampor att släcka. Att använda energi så effektivt som möjligt är centralt för en hållbar framtid i alla delar av världen – både i dag och för kommande generationer. Tillgången till el och energi är nödvändig för att skapa en bättre, hållbar framtid.

Genom organisationen GIVEWATTS delar Fortum ut 100 solcellsdrivna lampor till skolor i områden i Kenya och Uganda som saknar teknisk och elektrisk infrastruktur. Förhoppningen är att tusentals lampor ska lysa upp tillvaron för eleverna genom organisationen GIVEWATTS lagom till Earth Hour.

Fortum deltar sedan många år i Earth Hour i de länder där vi har verksamhet. Vi gör det för att behålla ett tryck i diskussionen om klimatfrågan, säger Ann Lindell Saeby, Kommunikationsdirektör på Fortum. Samtidigt välkomnar vi initiativet att skänka solcellsdrivna lampor till skolbarn i delar av världen där det varken finns infrastruktur eller resurser att elektrifiera skolor och hem.

GIVEWATTS arbetar på flera håll i Afrika med solcellsdrivna lampor. Lamporna delas ut till skolorna och lånas sedan ut till skolbarnen för att de ska ha bättre möjlighet att läsa läxor och göra sitt skolarbete efter mörkrets inbrott. Så här långt har det visat sig ha tydliga och mätbara resultat i form av t ex:

  • Höjda betyg då eleverna får bättre möjligheter att studera.
  • Sparade pengar för familjerna, som idag betalar dyrt för att köpa fotogen som bränsle till lampor. Upp till 40 procent av den disponibla inkomsten kan gå enbart till fotogen.
  • Renare luft inomhus, eftersom varje solcellsdriven lampa eliminerar 200 kg koldioxid som en fotogenlampa släpper ut årligen.

Läs mer om projektet och GIVEWATTS på www.givewatts.org


För mer information, kontakta:
Fredrik Karlsson, Kommunikationschef Skandinavien, 076-866 77 25

Ann Lindell Saeby, Kommunikationsdirektör, 076-899 98 48

 

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com

Taggar:

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera