Fortum och Electrolux inleder samarbete om energieffektivisering

Electrolux inleder ett samarbete med Fortum för att sänka sin energiförbrukning på Electrolux huvudkontor till 2010. Fortums uppdrag är att, i första skedet, göra en energikartläggning och titta på besparingspotentialen och vilka åtgärder som kan göras för att anläggningen ska bli mer energieffektiv. Electrolux kommer använda kunskapen till att utveckla arbetssätt och metoder för genomgång och energieffektivisering av Electrolux övriga kontor.

“Electrolux har lyckats minska energiförbrukningen i ett normalt kylskåp med 70 procent på 15 år. Det ambitiösa arbetet fortsätter, samtidigt ska vi nu minska vår egen energiförbrukning med 15 procent till 2010, säger Tomas Dahlman ansvarig för Electrolux Energifrågor.

Fortum Service, Energy Efficiency Solutions, tar ett helhetsansvar för energisamordning, från analys och styrning till uppföljning och resultat. Som en del av uppdraget bygger Fortum upp nya, långsiktigt hållbara energirutiner samt utbildar berörd personal i energihushållning.

”Vi ser mycket positivt på detta fördjupade samarbete med Electrolux. Bägge företagens högt uppsatta miljömål gör att vi har samma fokus i samarbetet. Samtidigt är det ett mycket gott erkännande av Fortums kunnande inom området energibesparing att tillsammans med ett multinationellt företag som Electrolux få lägga grunden för deras arbete med effektivare energianvändning”, säger Josef Guttenkunst, chef för Fortum Energy Efficiency Solutions.

Fortum Energy Efficiency Solutions ökar effektiviteten i våra kunders energianvändning. Fortums gedigna erfarenhet inom energieffektivisering i kombination med ett nära samarbete - partnerskap - med kunderna borgar för lönsamma, energieffektiva och miljömässigt hållbara lösningar.


För mer information, kontakta
Josef Guttenkunst Fortum Service – EES, mobil - 0733 725020
Electrolux Pressjour, 08-657 65 07

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera

Dokument & länkar