Fortum och Mitsubishi vill påskynda övergången till elbilar

Fortum och Mitsubishi inleder ett samarbete i Sverige och Finland för att möjliggöra och påskynda övergången till eldrift i trafiken, vilket skulle minska utsläppen från fordonssektorn väsentligt. Tillsammans vill Mitsubishi och Fortum visa fördelarna med elbilar. Samarbetet inleds i samband med Almedalsveckan i Visby.

Biltillverkare och energiföretag har tillsammans med beslutsfattare en avgörande roll för att påskynda övergången till elbilar. Att driva utvecklingen av framtidens infrastruktur och erbjuda klimatneutralt drivmedel för elbilar är en naturlig del av Fortums utveckling som energibolag. Genom samarbetet med Mitsubishi får vi en möjlighet att ännu tydligare visa att omställningen till el som drivmedel finns runt hörnet och att vi redan är på god väg, säger Marie Fossum, Affärsutvecklingschef på Fortum Distribution. Syftet med samarbetet är att visa fördelarna med elbilar, att sprida företagens samlade kunskaper på området, att öppna upp för en diskussion kring de frågor som är viktiga för utvecklingen av elbilsmarknaden och att skapa en dialog med allmänhet och politiker. Introduktionen av elbilar i Sverige är beroende av en fungerande infrastruktur för uppladdning av bilarna. Tillsammans med Fortum ser vi stora möjligheter att driva och påskynda utvecklingen av infrastrukturen så att en introduktion av elbilar är möjlig i Sverige, säger Thomas Holm, vd för Mitsubishi i Sverige. Fortum driver sedan början av 2008 ett utvecklingsprojekt kring elbilar och infrastruktur för laddning. Målet är att möjliggöra en bred introduktion av elbilar i Sverige och Finland. De första laddstolparna sattes upp under 2008 och under 2009 sätts ca 100 laddstolpar upp i Stockholmsområdet. Mitsubishis elbil i MiEV blir den första fyrsitsiga elbilen som serietillverkas i större skala. Bilen drivs enbart av el, är nästan ljudlös och kan köras upp till ca 14 mil på en laddning. I Japan har försäljningen precis inletts och i Sverige startar försäljningen efter sommaren nästa år. Redan nu har Mitsubishi Sverige en i MiEV, som fått mycket uppmärksamhet, på plats och från och med slutet på året kommer man att ha ett par. En drivmedelsomställning är nödvändig om vi ska uppnå gemensamma miljömål. Utsläppen från en elbil är ungefär en tiondel av utsläppen från en vanlig bensinbil, och tankar man med koldioxidfri el blir utsläppen nära noll. En övergång till el som drivmedel skulle därför kraftigt minska de klimatpåverkande utsläppen och främja en mer hållbar utveckling. Forskning visar att en bred övergång till elbilar skulle leda till minskade utsläpp motsvarande hela Sveriges utsläppsmål för år 2020. Samarbetet inleds under Almedalsveckan. Kom gärna förbi och träffa oss i Visby hamn. Fortum Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden. Under 2008 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,6 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 2,0 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki. Ytterligare information: www.fortum.se Om Mitsubishi Mitsubishi Motors säljs i Sverige via SC Auto Sweden AB. Företagets svenska huvudkontor ligger i Sollentuna utanför Stockholm. SC Auto Sweden AB har ett nätverk av 50 återförsäljare och 100 serviceverkstäder runt om i Sverige. www.mitsubishimotors.se

Om oss

FortumFortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3.5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia